Doktorské studium

Studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. - předseda, Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. - předseda, PřF UPOL
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. - předseda, Geografický ústav PřF MU

 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.,Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., PřF UPOL
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., PřF OU, Chitussiho 10, 710 00 Ostrava
 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., PřF UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2
 • doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., PřF UPOL, 17. listopadu 12, Olomouc 77146
 • doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc., Mendelu Brno (MŠMT)
 • prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., OU, Chitussiho 10, Ostrava 710 00

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173115 od 2.8.2011