Doktorské studium

Studijní obor Strukturní biologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. - NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. - ÚBCH PřF MU + NCBR PřF MU + CEITEC MU
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - NCBR PřF MU + CEITEC MU

Interní členové:
 • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. - CEITEC MU
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. - CEITEC MU + Ústav biochemie PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. - NCBR PřF MU
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - ÚFKL PřF MU + CEITEC MU
 • doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. - CEITEC MU
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. - CEITEC MU

Externí členové:
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. - VŠCHT Praha
 • doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. - Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. - VŠCHT Praha
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. - Univerzita Palackého v Olomouci
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. - BFÚ AV ČR

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173122 od 2.8.2011