Doktorské studium

Studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. - předseda, ÚTFA PřF MU Brno
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. -předseda, ÚTFA PřF MU
 • prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. - předseda, ÚTFA PřF MU
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D. - předseda, ÚTFA PřF MU

 • Interní členové:
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., ÚTFA PřF MU Brno
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., Ústav fyzikální elektroniky PřF MU Brno
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc., Ústav matematiky a statistiky PřF MU Brno
 • doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., ÚTFA PřF MU
 • doc. Franz Hinterleitner, Ph.D., ÚTFA PřF MU
 • doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. - ÚTFA PřF MU Brno
 • prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., ÚTFA PřF MU Brno

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc., ÚFI FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • RNDr. Petr Hadrava, CSc., Astronomický ústav AV ČR, Fričova ul., 251 65 Ondřejov
 • doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
 • RNDr. Petr Harmanec, DrSc., Astronomický ústav UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
 • prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc., ÚFI FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc., PřF UP, Tomkova 40, 779 00 Olomouc
 • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., ÚTF MFF UK, Ke Karlovu 3, 120 00 Praha 2
 • RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
 • doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov
 • prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., FSI VUT, Technická 2, 619 69 Brno
 • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov
 • RNDr. Juraj Zverko, DrSc.- Astronomický ústav SAV, 05 960 Tatranská Lomnica
 • RNDr. Petr Škoda, CSc., Astronomický ústav AV ČR
 • doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. - Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 • prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc., FJFI ČVUT, Praha

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172438 od 2.8.2011