Doktorské studium

Studijní obor Vlnová a částicová optika

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

  Předsedové:
 • prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., ÚFKL PřF MU - předseda
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., ÚTFA PřF MU - předseda
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D., ÚTFA PřF MU - předseda

 • Interní členové:
 • doc. RNDr. Jan Celý, CSc., ÚFKL PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ÚFKL PřF MU
 • doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc., ÚFKL PřF MU

 • Externí členové:
 • prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc., ÚFI FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., ÚFI FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno
 • doc. RNDr. Bohumila Lencová, CSc., ÚPT AV ČR, Královopolská 147, 612 64 Brno
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc., FS VUT, Technická 2, 616 69 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173095 od 2.8.2011