Doktorské studium

Studijní obor Zoologie

Kandidáti na členy komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby

Předsedové:
 • prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. - ÚBO AV ČR, Květná 8, Brno
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. - ÚBO AV ČR, Květná 8, Brno
 • doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. - ÚŽFG AV ČR, Veveří 97, 602 00 Brno

Interní členové:
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. - ÚBZ PřF MU
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU

Externí členové:
 • prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. - AF MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. - PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
 • doc. RNDr. Peter Fedor, Ph.D. - PrF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
 • doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. - ÚBO AV ČR, Květná 8, 603 65 Brno
 • doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. - PřF JU, České Budějovice
 • doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. - Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice
 • doc. Dr. Zdeněk Ďuriš, CSc. - PřF OU Ostrava
 • prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. - Katedra biologie, PedF UP Olomouc, Purkrabská 2, 779 00 Olomouc
 • doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. - VFU Brno
 • doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. - PřF UP, Olomouc
 • doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. František Sedláček, CSc. - PřF JU, České Budějovice
 • doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. - VFU Brno
 • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172436 od 2.8.2011