Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: Ing. František Foret, CSc.
2.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
3.
Školitel: Ing. Karel Klepárník, CSc.
4.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
5.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
6.
Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
7.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
8.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
9.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
10.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
11.
Školitel: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
12.
Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
13.
Školitel: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
14.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
15.
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
16.
Školitel: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
17.
Školitel: Ing. František Foret, CSc.
18.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
19.
Školitel: Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
20.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
21.
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
22.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
23.
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
24.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
25.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
26.
Školitel: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
27.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
28.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
29.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
30.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
31.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
32.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
33.
Školitel: RNDr. Pavel Kubáň, DSc.
34.
Školitel: RNDr. Pavel Kubáň, DSc.
35.
Školitel: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
36.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
37.
Školitel: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
38.
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
39.
Školitel: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
40.
Školitel: doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
41.
Školitel: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
42.
Školitel: doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D.
43.
Školitel: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 741458 od 2.9.2011