Doktorské studium

Studijní obor Genomika a proteomika

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
2.
Školitel: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
3.
Školitel: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.
4.
Školitel:
5.
Školitel: Ing. František Foret, CSc.
6.
Školitel:
7.
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
8.
Školitel:
9.
Školitel: Ing. Blanka Pekárová, Ph.D.
10.
Školitel:
11.
Školitel:

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 741393 od 2.9.2011