Doktorské studium

Studijní obor Obecné otázky fyziky

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
2.
Školitel: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
3.
Školitel: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
4.
Školitel: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
5.
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
6.
Školitel: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 741391 od 2.9.2011