Doktorské studium

Studijní obor Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
2.
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
3.
Školitel: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
4.
Školitel: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
5.
Školitel: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
6.
Školitel: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
7.
Školitel:
8.
Školitel: doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
9.
Školitel: doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 741398 od 2.9.2011