Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení

Ing. Mgr. Miroslava Černá
tel.: 549 49 1404

 • Odpovědnost za vedení ekonomické agendy fakulty
 • Rozpočet fakulty a ústavů
 • Fondy
 • Rozbory hospodaření
 • Konzultace
 

Hlavní účetní

Zdeňka Nekvapilová
tel.: 549 49 6108
 • Zálohy v hotovosti
 • Metodické vedení sekretářek
 • Změny v systému Magion - sledování, zaškolení ostatních pracovníků
 • Aktivace materiálu
 • Stipendia
 

Ekonomky/ekonom

Martin Starý
tel.: 549 49 7064
 • Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 • Silniční daň
 
Lenka Miškechová
tel.: 549 49 5910
 • Tuzemské platby
 
Helena Pilerová
tel.: 549 49 5650
 • Fakturovaná činnost, kontrola projektů k fakturované činnosti
 • Platby do zahraničí
 • Zahraniční výkaznictví
 • DPH
 
http://www.muni.cz/people/204698
tel.: 549 49 3802
pokladna: 549 49 1481
 • Hlavní pokladna
 • Zaúčtování a kontrola nákupů vedlejších pokladen
 
Ing. Martin Horálek
tel.: 549 49 5001
 • Investiční plán
 • Čerpání FRIM
 • Kontrola náležitostí investičních nákupů
 • Účtování investičních nákupů
 
Hana Svobodová
tel.: 549 49 8222
 • Evidence a správa majetku
 • Evidence a účtování drobného majetku
 • Převody majetku, zapůjčený majetek, nabídky nevyužitého majetku
 • Zabezpečení inventarizace
 • Aktivace materiálu
 • Samostatná evidence majetku děkanátu
 • Likvidace
 
Marcela Kočířová
tel.: 549 49 3746
 • Účtování DHM, DNM
 • Tuzemské závazky
 • Evidence investičního majetku
 • Účtování investičního majetku
 
Petra Rozíková
tel.: 549 49 5291
 • Účtování DHM, DNM
 • Tuzemské závazky
 • Zálohové platby
 • Kontrola vstupních dokladů DHM, DNM
 • Hmotné odpovědnosti
 • Tisk inventárních štítků
 • Cestovní náhrady
 
Bc. Miroslava Padrtová
tel.: 549 49 6618
 • Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 • DPH
 
Mgr. Ilona Válková
tel.: 549 49 5182
 • Fakturace
 • Platby do zahraničí
 • Cestovní náhrady
 • Účetní agenda spojena s projekty spolufinancovaných ze strukturálních fondů
 
Ing. Mgr. Svetlana Couralova
tel.: 549 49 5914
 • Tuzemské platby

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 54682 od 4.8.2011