Ekonomické oddělení

Termíny pro konec roku 2019

20.11.2019

 • konec úhrad zahraničních zálohových faktur

 

29.11.2019

 • poslední úhrady platební kartou (Pozor, podstatné je datum odečtení platby z účtu MU! Všechny platby, které se objeví v lednu na bankovním výpisu za měsíc prosinec budou účtovány pouze na zakázku 1111, 4760 nebo 1128!)
 • termín pro zaúčtování posledních nákupů (zejména drobného majektu) hrazených z tuzemských grantů, včetně vyúčtování záloh (neplatí pro OP – konzultujte s ekonomy projektu)

 

6.12.2019

 • konec úhrady tuzemských zálohových faktur - hrazeny již budou pouze standardní daňové doklady (faktury), a to do 16.12.2019
 • zahraniční šeky k výběru
 • vyúčtování všech letošních tuzemských i zahraničních cest
 • cesty uskutečněné po tomto datu nutno vyúčtovat neprodleně!

 

16.12.2019

 • příjem posledních faktur k úhradě!
 • poslední úhrady do zahraničí
 • poslední drobná vydání ústavních pokladen odevzdat na EO
 • poslední doplnění pokladen do limitu
 • nutno vyúčtovat všechny zálohové faktury, mají-li být náklady zaúčtovány v roce 2019
 • výběr cestovních účtů na hlavní pokladně
 • materiály k aktivaci odevzdat pí Svobodové
 • inventury ústavních pokladen odevzdat na EO

 

19.12.2019

 • do 12 h poslední transakce roku 2019 na hlavní pokladně, tj. pouze cestovní příkazy


Budou-li všechny termíny dodrženy, proběhne zaúčtování všech dokladů nejpozději 20.12.2019.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2378 od 9.11.2016