Geografický ústav

Výzkumné a výukové aktivity

Výzkumné aktivity ústavu směřují především do oblasti fyzické geografie, humánní geografie, kartografie a geoinformatiky. Ve výzkumných projektech jsou metody jednotlivých geografických disciplin kombinovány v multidisciplinárním přístupu. Vybrané projekty řešené v současné době na ústavu: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (MŠMT, 2005–2011); Klima Evropy v posledním miléniu (MILLENNIUM, (EU project FP-6, 2006–2010); Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (GAČR, 2008–2011). Pracovníci ústavu spolupracují s řadou domácích i zahraničních institucí. Ústav zajišťuje výuku ve studijních programech odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového studia se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické disciplíny. Absolventi magisterského studia si na Geografickém ústavu mohou dále prohloubit svou vědeckou kvalifikaci v doktorském studijním programu.

Pracovní skupiny

  • Výzkumná skupina klimatologie
  • Centrum pro regionální rozvoj
  • Laboratoř geoinformatiky a kartografie
  • Výzkumná skupina polární ekologie
  • Laboratoř environmentální geografie

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6402 od 30.10.2011