HR AWARD - HRS4R

Projekt HR Award – HRS4R

Projekt HR Award – HRS4R na Přírodovědecké fakultě MU

Přírodovědecká fakulta MU se 2. října 2017, v duchu prioritní podpory vědy a výzkumu a také Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, oficiálně přihlásila k principům Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat certifikát HR Award (Logo HR Excellence in Research), který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Tímto krokem se fakulta zavázala usilovat o přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy při přijímání výzkumných pracovníků.

Cílem projektu je získání certifikátu HR Award (Logo HR Excellence in Research), který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků. Přírodovědecká fakulta MU se k výše uvedeným principům Charty a Kodexu přihlásila v říjnu 2017.

Co HR Award přinese:

  • Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Vylepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj.

Termíny projektu:

Zahájení                                                                                                                    

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka   2.10.2017
Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan)                    1.1.-1.10.2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu fakulty   1.10.2018

Implementace

Implementace akčního plánu                                                                                                                                                                                                                                                                            od října 2018
Interní interim zhodnocení původního akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců (24 měsíců po prvotním získání HR Award)                                                                                                                                                                                                                                                            2.12.2020

Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interim zhodnocení

   
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích fakulty 36 měsíců po interním interim zhodnocení

Výstupy projektu:

Členové týmu HR Award: 

HR Award Expert Team

HR Award Steering Committee

HR Award Working Group

Personální strategie Přírodovědecké fakulty MU je take podporována a spojena s národním projektem Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award, který je součástí pětiletého projektu OP VVV „Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU“(HR4MU), spolufinancovaného Evropskou unií.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12147 od 19.4.2018