Habilitační a profesorská řízení

Seznam oborů, ve kterých je Přírodovědecká fakulta MU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

Název oboru habilitace profesorská řízení
matematika - algebra a teorie čísel do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
matematika - geometrie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
matematika - matematická analýza do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
matematika - aplikovaná matematika do 30. 11. 2023 NE
teoretická fyzika a astrofyzika do 30. 11. 2019 do 30. 11. 2019
fyzika kondenzovaných látek do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
fyzika plazmatu do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
analytická chemie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
anorganická chemie do 15.10. 2029 do 15. 10. 2029
fyzikální chemie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
organická chemie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
chemie životního prostředí do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
biochemie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
biomolekulární chemie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
genomika a proteomika do 31. 7. 2020 do 31. 7. 2020
antropologie do 31. 7. 2020 NE
botanika do 3. 5. 2028 do 3. 5. 2028
ekologie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
ekotoxikologie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
fyziologie rostlin do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
fyziologie živočichů do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
mikrobiologie do 17. 9. 2029 do 17. 9. 2029
molekulární biologie a genetika do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
zoologie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
fyzická geografie do 30. 11. 2023 do 30. 11. 2023
kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země do 15.10. 2029 do 15. 10. 2029
regionální geografie do 30. 11. 2019 NE
geologie do 3. 5. 2028 do 3. 5. 2028

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 28262 od 2.9.2011