Harmonogram akademického roku

Rok 2013/2014

Podzimní semestr

Registrace 3. června 2013 - 28. července 2013
Žádost o zápis do semestru
(kromě 1.roku studia)
21. května 2013 - 22. září 2013
Zápis do semestru
(kromě 1.roku studia)
1. srpna 2013 - 23. září 2013
Období pro zápis předmětů 2. září 2013 - 29. září 2013
Výuka 16. září 2013 - 20. prosince 2013*
Období prázdnin 21. prosince 2013 - 1. ledna 2014
Zkouškové období 2. ledna 2014 - 14. února 2014
* Vzhledem ke stěhování Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a biologie do nových pavilonů v UKB bude výuka předmětů zabezpečovaných ÚEB a ÚBZ ukončena 6.prosince 2013.

Jarní semestr

Registrace 25. listopadu 2013 - 1.ledna 2014
Žádost o zápis do semestru 2. ledna 2014 - 23. února 2014
Zápis do semestru 3. února 2014 - 24. února 2014
Období pro zápis předmětů 3. února 2014 - 2. března 2014
Výuka 17. února 2014 - 25. května 2014
Zkouškové období 26. května 2014 - 4. července 2014
Období prázdnin 5. července 2014 - 31. srpna 2014

Ukončení bakalářského a magisterského studia

Podzimní semestr

Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 8. ledna 2014
Státní závěrečné zkoušky 3. února 2014 - 14. února 2014
Promoce Bc. a NMgr. 18. března 2014 - 19. března 2014

Jarní semestr

Státní závěrečné zkoušky
- bakalářské studium
2. června 2014 - 4. července 2014
Státní závěrečné zkoušky
- magisterské studium
2. června 2014 - 30. června 2014
Opravné závěrečné zkoušky
- jen bakalářské studium
25. srpna 2014 - 5. září 2014
Promoce Bc 20. října 2014 - 22. října 2014
Promoce NMgr. 23. července 2014 - 24. července 2014

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na jednotlivých ústavech

  bakalářská práce diplomová práce
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 30. května 16. května
Geografický ústav 12. května 9. května
Ústav antropologie 30. května 30. května
Ústav biochemie 19. května 19. května
Ústav botaniky a zoologie 30. dubna 30. dubna
Ústav experimentální biologie 16. května 16. května
Ústav fyzikální elektroniky 25. května 16. května
Ústav fyziky kondenzovaných látek 25. května 16. května
Ústav geologických věd 5. května 13. května
Ústav chemie 30. května 16. května
Ústav matematiky a statistiky 30. května 12. května
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 25. května 16. května
obor Matematická biologie 26. května 26.května

Státní rigorózní zkoušky

Příjem přihlášek 1. září 2013 - 30. září 2013
Státní rigorózní zkoušky 1. listopadu 2013 - 31. ledna 2014

Doktorské studijní programy

Registrace předmětů
do podzimního semestru
3. června 2013 - 28. července 2013
Registrace předmětů
do jarního semestru
25. listopadu 2013 - 1. ledna 2014
Přihlášky ke studiu 1. února 2014 - 30. dubna 2014
Přijímací zkoušky 18. června 2014
Hlavní přijímací komise 25. června 2014
Přihlášky ke státní doktorské zkoušce
a obhajoby disertačních prací
průběžně celý rok

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10886 od 16.7.2013