Harmonogram akademického roku

Rok 2014/2015

Podzimní semestr

Registrace 2. června 2014 od 17.00 - 3. srpna 2014
Žádost o zápis do semestru
(kromě 1.roku studia)
26. května 2014 - 22. září 2014
Zápis do semestru
(kromě 1.roku studia)
1. srpna 2014 - 22. září 2014
Období pro zápis předmětů 7. září 2014 od 17.00 - 28. září 2014
Výuka 15. září 2014 - 19. prosince 2014
Období prázdnin 22. prosince 2014 - 28. prosince 2014
Zkouškové období 29. prosince 2014 - 6. února 2015

Jarní semestr

Registrace 24. listopadu 2014 od 17.00 - 31. prosince 2014
Žádost o zápis do semestru 29. prosince 2014 - 23. února 2015
Zápis do semestru 2. února 2015 - 23. února 2015
Zveřejnění rozvrhu 31. ledna 2015
Období pro zápis předmětů 1. února 2015 od 17.00 - 1. března 2015
Zápis do seminárních skupin 2. února 2015 od 17.00 – 1. března 2015
Výuka 16. února 2015 - 22. května 2015
Zkouškové období 25. května 2015 - 3. července 2015
Období prázdnin 4. července 2015 - 31. srpna 2015

Ukončení bakalářského a magisterského studia

Podzimní semestr

Odevzdání bakalářských a diplomových prací do 7. ledna 2015
Státní závěrečné zkoušky 2. února 2015 - 13. února 2015

Jarní semestr

Státní závěrečné zkoušky
- bakalářské studium
1. června 2015 - 30. června 2015
Státní závěrečné zkoušky
- magisterské studium
1. června 2015 - 30. června 2015
Opravné závěrečné zkoušky
- jen bakalářské studium
24. srpna 2015 - 4. září 2015

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací na jednotlivých ústavech

bakalářská práce diplomová práce
Geografický ústav 14. května 7. května
Ústav antropologie 22. května 22. května
Ústav biochemie 18. května 18. května
Ústav botaniky a zoologie 30. dubna 30. dubna
Ústav experimentální biologie 12. května 12. května
RECETOX (Ekotoxikologie) 29. května 15. května
Ústav fyzikální elektroniky 22. května 15. května
Ústav fyziky kondenzovaných látek 22. května 15. května
Ústav geologických věd 7. května 15. května
Ústav chemie 29. května 15. května
Ústav matematiky a statistiky 29. května 13. května
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 22. května 15. května
obor Matematická biologie 25. května 25.května

Státní rigorózní zkoušky

Příjem přihlášek 1. září 2014 - 30. září 2014
Státní rigorózní zkoušky 1. listopadu 2014 - 31. ledna 2015

Doktorské studijní programy

Registrace předmětů
do podzimního semestru
2. června 2014 - 3. srpna 2014
Registrace předmětů
do jarního semestru
24. listopadu 2014 - 31. prosince 2014
Přihlášky ke studiu 1. února 2015 - 30. dubna 2015
Přijímací zkoušky 17. června 2015
Hlavní přijímací komise 24. června 2015
Přihlášky ke státní doktorské zkoušce
a obhajoby disertačních prací
průběžně celý rok

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11148 od 15.7.2014