Interní podpora projektů

Obecné informace

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • metodické vedení pracovníků
  • tuzemské projekty
  • rozvojové programy, Program rektora, SOČ
  • specifický výzkum, FRMU

Ing. Magdalena Vozárová
(rodičovská dovolená)
tel.: 549 49 5458
  • ekonomika projektů

Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů

PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Při podávání projektů je potřeba se řídit směrnicí rektora 6/2016 - Řízení projektů na MU.
Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP).
Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu evidenční list (průvodku), který získá z ISEPu po založení projektu.
Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli „partnera“, současně bude dodán na VaV fakulty podepsaný evidenční list.
Návrh projektu se předkládá vždy na oddělení VaV fakulty (Ing. Rašková, Ing. Johnová). Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v menu nabídce jednotlivých poskytovatelů.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 22023 od 16.8.2011