Korespondenční adresa pro všechna pracoviště fakulty

Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: 85636621/0100, Komerční banka, pobočka Brno město
Bankovní spojení v mezinárodním formátu:
Swift Code: KOMBCZPP
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621

Sídla ústavů a pracovišť

Chcete-li navštívit konkrétní osobu, vyhledejte si její pracoviště a lokalitu ve vyhledávání osob.

Aplikovaná plazmochemie

Bioanalytická toxikologie

Biobanka a laboratoře CELSPAC

Biomarkery zdraví a nemoci

Biostatistika a analýza dat

Biosystematika rostlin

  Botanická zahrada

  Buněčná a tkáňová toxikologie

  Centrální laboratoře

  CERIT SC

  Česká sbírka mikroorganismů

   Datové služby

   Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

   Design studií a management dat

   Diagnostika a modelování plazmatu

   Didaktika fyziky

   Ekologie rašelinišť

    Environmentální epidemiologie ERA Chair

    Environmentální fyziologie

    Environmentální chemie a modelování

    Environmentální toxikologie

    Environmentální zdraví

    Farmakokinetické modelování

    Fluorescenční sondy

    Geografický ústav

    Hodnocení expozice a zdravotních rizik

    Hydrobiologie

     Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii

     Chemické polutanty a expoziční cesty člověka

     Chemodynamika znečištění životního prostředí

     Informační systémy

     Integrativní bioinformatika a biostatistika

     IT oddělení

     Kancelář ředitele

     Kinetika a mikrofluidika

     Laboratoře analýzy biomarkerů

     Laboratoře analýzy mikrobiomu

     Laboratoře stopové analýzy

     Lidský expozom

     Loschmidtovy laboratoře

      Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství

      Management studií a komunikace

      Mechanistická environmentální toxikologie

      Molekulární modelování a bioinformatika

      Nábor a vyšetřování

      Národní centrum

      Národní centrum pro výzkum biomolekul

      Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

      Oddělení experimentální biologie rostlin

       Oddělení fyziologie a imunologie živočichů

        Oddělení genetiky a molekulární biologie

         Oddělení lidských zdrojů

         Oddělení mikrobiologie

          Oddělení strukturálních fondů

          Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

          Organická fotochemie

          Parazitologie

           Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

           Pohybová aktivita a zdatnost

           Populační studie CELSPAC

           Projektové oddělení

           Provoz a správa 

           Provozní oddělení

           Psychosociální faktory

           Půdní environmentální chemie a toxikologie

           RECETOX

           Strukturní biologie

           Supramolekulární chemie

           Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

            Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR

             Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR

              Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

               Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

                Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

                 Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

                  Umělá inteligence v proteinovém inženýrství

                  Ústav antropologie

                  Ústav biochemie

                  Ústav botaniky a zoologie

                  Ústav experimentální biologie

                  Ústav fyzikální elektroniky

                  Ústav fyziky kondenzovaných látek

                  Ústav fyziky Země

                  Ústav geologických věd

                  Ústav chemie

                  Ústav matematiky a statistiky

                  Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

                  Ústřední knihovna

                  Výzkum obratlovců

                   Výzkum terestrických bezobratlých

                    Výzkum vegetace

                     Zpracování a analýza sekvenčních dat

                     Zpracování a analýza spektrometrických dat

                     Děkanát

                     Kotlářská 267/2, 611 37 Brno; Umístění a doprava

                     login
                     © 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
                     Všechna práva vyhrazena.
                     Webmaster: Alan Kuběna,
                     Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
                     Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
                     Počet přístupů: 70084 od 15.8.2011