Národní centrum pro výzkum biomolekul

Výzkumné a výukové aktivity

Národní centrum pro výzkum biomolekul je jedním z výzkumných ústavů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní aktivity ústavu zahrnují výzkum ve specifických oblastech chemie a molekulární biologie a také vzdělávání v oblasti bakalářského, magisterského a doktorského studia. Studenti všech stupňů studia jsou zapojeni do výzkumných projektů pod vedením postdoktorandů a zaměstnanců ústavu.

Centrum je dobře vybaveno moderní laboratorní instrumentací pro stanovení struktury biomolekul (NMR spektroskopie, proteinová krystalografie), termodynamická a kinetická měření a nanobiotechnologie. Vybavení pro experimentální studie doplňuje silné výpočetní zázemí pro teoretické studie. Vědecké projekty jsou zaměřeny na studium biologicky zajímavých molekul, zejména proteinů, nukleových kyselin a sacharidů a jejich vzájemných interakcí. Hlavní aktivity zahrnují výzkum v oblasti výpočetních a teoretických metod, molekulového modelování, NMR spektroskopie, glykobiochemie a proteinového inženýrství lektinů. Jednotlivé výzkumné projekty se zabývají studiem molekulárního rozpoznávání a interakcí mezi hostitelem a patogenem, mechanismů regulace kvality RNA, opravných mechanismů DNA, studiem enzymu cholinesteráza ve vztahu k nervovým chorobám a ochraně proti chemickým zbraním a dalšími aktuálními tématy.

Magisterské a doktorské studium v Národním centru je vhodné zejména pro studenty biomolekulární chemie, organické chemie, teoretické a fyzikální chemie, biochemie, chemie životního prostředí a biofyziky.

Pracovní skupiny

  • Laboratoř výpočetní chemie
  • Laboratoř nukleární magnetické rezonance
  • Laboratoř glykobiochemie
  • Laboratoř struktury a dynamiky nukleových kyselin
  • Laboratoř rekombinace a oprav DNA
  • Laboratoř nanobiotechnologií
  • Laboratoř interakcí RNA s proteiny
  • Laboratoř procesování a degradace RNA

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6670 od 30.10.2011