Oddělení informačních a komunikačních technologií

Objednávky software MS SELECT 2011

Leden 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Std Cz 1 ÚEB, prof.Šmarda, 1111 20,12,2010
MS Office 2010 Pro+ CZ 4 Děk.-OIKT, ing.Hladík, právník, ing.Korčeková, 1111 3.1.2011
MS Office 2010 Std Cz 2 ÚK, Mgr.Škarková, 1111 4.1.2010
O b j e d n á n o:    11. ledna 2011

Únor 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Std Cz 3 ÚEB, doc. Kuglík, 1111/46 17.1.2011
MS Office Std for Mac 2011 2 CEITEC, St.Geidl, 6613 12.1.2011
MS Office Std for Mac 2011 2 GÚ, dr. Staněk, VZ 5318 31.1.2011
MS Office 2010 Pro+ (2003) 1 ÚCH, doc. Mazal, 1111 2.2.2011
MS Office 2010 Pro+ 1 ÚMS, J.Šimánek, ??? 9.2.2011
O b j e d n á n o:    9. února 2011

Březen 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Windows 7 Pro 1 ÚFE, dr.Sťahel - OPVK!! 23.2.2011
MS Windovs Server 2008R2 1 ÚFE, dr.Sťahel - OPVK!! 23.2.2011
MS Office 2010 Std Cz 2 ÚFE, dr.Sťahel - OPVK!! 23.2.2011
MS Office 2010 Pro+Cz 2 ÚCH, dr.Paruch - 3231 24.2.2011
O b j e d n á n o:    2. března 2011

Duben 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Std Cz 1 ÚEB, RNDr.Hyršl - GAČR310774-Hyršl 24.3.2011
MS Office 2010 Std Cz 3 ÚEB, doc.Pantůček (doktorandi)-1111/46 31.3.2011
MS Office 2010 Std Cz 1 ÚCH, prof. Vřešťál, 2308 8.4.2011
O b j e d n á n o:    8. dubna 2011

Květen 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Windows 7 Pro 1 NCBR, dr. Kulhánek, 1303 12.4.2011
MS Office 2010 Pro+Cz 1 NCBR, dr. Kulhánek, 1303 12.4.2011
MS Windows 7 Pro En 1 ÚBiCh, dr.Bouchal, 3513(Bou) 19.4.2011
MS Windows 7 Pro 1 ÚEB, doc.Pantůček, 1111/46 26.4.2011
MS Office 2010 Pro+Cz 1 ÚMS, J.Šimánek, 1111 9.5.2011
O b j e d n á n o:    9. května 2011

Červen 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Pro+Cz 1 ÚCH, doc.Lubal, 0645 24.5.2011
MS Office 2010 Std Cz 2 ÚAntrop, Mgr.Holub, 1111 1.6.2011
MS Windows 7 Pro 1 ÚAntrop, Mgr.Holub, 1111 1.6.2011
MS Office 2010 Std Cz 1 ÚCH, doc.Sopoušek, 0642 7.6.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 3 ÚGV, Doláková, Hladilová, Přichystal, VZ5127 7.6.2011
O b j e d n á n o:   8. června 2011

Červenec 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Windows 7Pro 64bit 1 ÚCH, doc.Sopoušek, 0642 24.6.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 2 ÚCH, prof.Příhoda, 1465 3.7.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 1 ÚFE, dr.Alberti, zak.7181 - OPVK!! 7.7.2011
O b j e d n á n o:   8. července 2011

Srpen 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Pro+ Cz 1 ÚEB-mikrob, pí.Syrovátková, 1111/45 1.8.2011
       
       
O b j e d n á n o:   10. srpna 2011

Září 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
       
       
       
O b j e d n á n o:    

Říjen 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Std eng 1 NCBR, Jakub Štěpán, 1303 19.9.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 1 ÚGV, doc.Bábek, 0581 19.9.2011
MS Office 2010 Std Cz 3 OPVK!!!, M.Kopecký, 7999/052 23.9.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 2 ÚFKL, dr. Meduňa, 310262 5.10.2011
MS Office 2010 Std Cz 1 ÚEB, ing,Krzyžánková, 2429 6.10.2011
O b j e d n á n o:   11. října 2011

Listopad 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
MS Office 2010 Pro+ Cz 23 ÚBZ, 1x Řehák(VZ/R), 1x Přikrylová(VZ/G), 1x Bojková(G2402),
3x Bureš(VZ/B), 5x Tichý(G2417), 5x Chytrý(G758), 3x Chytrý(G659), 1x Schlaghamerský(VZ/V), 1x Líznarová(VZ/V), 1x Sentenská(VZ/V),
1x ????(VZ/V)
25.10.2011
MS Office 2010 Std (7x Cz, 3x Eng) 10 ÚEB-LL, Mgr.Damborská, ???? 26.10.2011
MS Office 2010 Std cz 1 ÚBiCh, doktorandi, 1111 27.10.2011
MS Office 2010 Std Cz 10 CJV,dr.Němcová, 1111 2.11.2011
MS Office 2010 Std Cz 5 OPVK!!!, M.Kopecký, 7999/052 4.11.2011
MS Office 2011 for Mac 1 Děkanát-OPPP, R.Čermák, 1111 8.11.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 2 ÚMS, J.Šimánek, 1111 9.11.2011
O b j e d n á n o:;  9. listopadu 2011

Prosinec 2011

Název SW Kusů Objednávající Datum
Windows 7 Pro 1 ÚFKL, dr.Nebojsa, 1111 24.11.2011
MS Office 2010 Std Cz 2 ÚCH, Z.Moravec, 1111 29.11.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 2 ÚBZ, dr. Rotreklová, VZ/a 1.12.2011
MS Office 2010 Pro+ Cz 2 ÚMS, J.Šimánek, 1111 1.12.2011
O b j e d n á n o:   1. prosince 2011

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3668 od 10.8.2011