Oddělení informačních a komunikačních technologií

Bezdrátová síť na PřF

Přírodovědecká fakulta MU byla jednou z prvních fakult univerzity, která začala pokrývat svůj areál signálem bezdrátové počítačové sítě.
Vznikla tak bezdrátová síť s názvem (SSID) SCI, která však již dnes není funkční.

S rozvojem Masarykovy univerzity (Univerzitní kampus Bohunice) se v rámci všech fakult začalo prosazovat zavedení jednotné bezdrátové sítě, přičemž volba padla jednoznačně na síť eduroam, která se používá na akademické půdě v celém světě a je dostatečně zabezpečena.

Proto jsme se i na Přírodovědecké fakultě rozhodli před řadou let na tuto síť přejít. Postupně byly k této síti připojovány jednotlivé budovy areálu na Kotlářské ulici a v současné době je signálem sítě eduroam pokrytý celý areál fakulty včetně většiny venkovních prostor a Botanické zahrady.
Ústavy fakulty, které jsou umístěny v Univerzitním kampusu Bohunice jsou signálem sítě eduroam rovněž pokryty.

Veškeré potřebné informace jak konfiguraci bezdrátové sítě provést na počítačích s různými operačními systémy případně na mobilních zařízeních jsou uvedeny na webu https://it.muni.cz/sluzby/wifi.

Kromě této zabezpečené sítě je v areálu fakulty šířen také signál nezabezpečené sítě MUNI, do které je nutno se autentizovat prostřednictvím autentizační stránky ve webovém prohlížeči. Tato stránka se automaticky načte po prvním spuštění internetového prohlížeče.
Do sítě se přihlásíte pomocí vašeho UČO (univerzitní číslo osoby) a sekundárního hesla ISu. Teprve po tomto přihlášení budete připojeni k internetu.
Síť MUNI bude postupně utlumována a po určitém čase bude zřejmě zcela vypnuta. Využívejte proto co nejvíce připojení pomocí sítě eduroam.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6543 od 13.9.2012