Oddělení informačních a komunikačních technologií

Univerzitní počítačové studovny MU

Pro koho jsou studovny určeny?

Univerzitní počítačové studovny jsou přístupné všem studentům MU pro jejich samostatnou práci a studium. Ve všech studovnách mají uživatelé možnost přístupu ke svým centrálně uloženým souborům a dokumentům. Uživatelé zde mají k dispozici garantovanou množinu aplikací, jako jsou například textové editory, jazykové slovníky, e-mail klient, prohlížeč webových stránek, matematických výpočtů a vizualizaci analytických matematických výpočtů, vypalování CD, přehrávače DVD, a samozřejmě programy pro práci s dokumenty.

Péče o studovny

Provoz studoven je zajišťován ve spolupráci ÚVT a jednotlivých fakult. O prostory vhodné pro umístění, provoz a dozor studoven včetně pracovníků pro provádění základních úkonů údržby stanic a technické podpory podle pokynů ÚVT se starají jednotlivé fakulty, ÚVT pak zajišťuje servis počítačů, údržba softwaru a instalace aplikací, centrální úložiště pro uživatelská data a jejich zálohování, antivirovou ochranu a bezpečnost a další.

Co studovny dále nabízí

Každá studovna nabízí také možnost tisku dokumentů. Ve studovnách rovněž studenti mají možnost připojení vlastních počítačů studentů do počítačové sítě MU, a to jak bezdrátově (Wi-Fi), tak kabelově (Ethernet).
Kromě standardních softwarových aplikací je v některých studovnách nainstalován další software, který používá pouze omezená skupina uživatelů a nákup licencí pro všechny počítače by byl proto zbytečný. Informace o vybavení jednotlivých studoven je dostupná na těchto www stránkách.

Proč tedy studovny využívat?

Univerzitní počítačové studovny nabízí studentům široké možnosti při využívání informačních technologií při studiu na MU. Studenti mohou vybavení studoven využívat k vypracování svých prací a projektů, vyhledávání v informačních zdrojích nebo tisku dokumentů. Studenti tak mají k dispozici moderní techniku, která jim může být velkou pomocí při studiu.

Články na téma Studovny

Převzato z www stránek http://ups.muni.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3593 od 7.10.2011