Personální oddělení

Oddělení zajišťuje pro jednotlivá pracoviště:

Personální agendu

 • Personální agenda
 • Agenda OON (dohody mimo pracovní poměr)
 • Čerpání mzdových prostředků na projektech
 • Karty ITIC a zaměstnanecké karty
 • Změněná pracovní schopnost zaměstnanců
 • Docházka
 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Jubilea
 • Nároky na dovolenou
 • Dodatková dovolená
 • Příplatky za škodlivé prostředí
 • Penzijní připojištění zaměstnanců
 • Dělnické mzdy
 • Tvůrčí volno
 • Výběrová řízení akademických a neakademických pracovníků
 • Zaměstnávání cizinců

Mzdovou agendu

 • Mzdová agenda
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daně
 • Evidenční listy
 • Náhrady nemocenských dávek
 • Mzdová agenda OON
 • Důchody

Vedoucí oddělení

Mgr. Jana Kneblová
tel.: 549 49 1403
 • Metodické řízení personální agendy
 • Aktualizace webových stránek oddělení

Personální referenti

Ing. Marcela Vrzalová
Zástupkyně vedoucí
tel.: 549 49 8328
 • Stravování pro všechna pracoviště Přírodovědecké fakulty.
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav chemie (313010) bez agendy DPP, DPČ
  • Ústav biochemie (313050)
  • RECETOX (313060) bez agendy DPP, DPČ

Bc. Radim Brančík
tel.: 549 49 3761
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV

Ing. Soňa Marčíková
tel.: 549 49 4861
personální agenda pracovišť:
 • Ústav matematiky a statistiky (311010)
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek (312020)
 • Ústav antropologie (314070)
 • Ústav geologických věd (315010)

Eva Pavlíková
tel.: 549 49 6422
 • Stravování pro všechna pracoviště Přírodovědecké fakulty.
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav fyzikální elektroniky (312030) bez agendy DPP, DPČ
  • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky (312040)
  • Ústav fyziky Země (315040)
  • Ústav geografických věd (315030)
  • Botanická zahrada (319810)
  • Ústřední knihovna (319840)
  • Děkanát (3199*)

 • Personální agenda Ústavu experimentální biologie (314010).
 • Agenda DPP, DPČ:
  • Ústav chemie (313010)
  • REXETOX (313060)
  • Ústav botaniky a zoologie (314020)

Ing. Eva Žufanová
tel.: 549 49 3437
 • personální agenda pracoviště 312020
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV

Ing. Jana Vyskočilová

tel.: 54949 5185
kan.: bud. A17/407, Kamenice 753/5
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav botaniky a zoologie (314020) bez agendy DPP, DPČ
  • NCBR (316000)

Ing. Martina Fňukalová

tel.: 54949 5504
 • část personální agendy Ústavu experimentální biologie (314010)

Mzdové účetní

Bc. Eva Matoušková
tel.: 549 49 7313
 • mzdová agenda pracovišť 311010, 312020, 314020, 313060
 • Penzijní připojištění zaměstnanců

Eva Šťastníková
tel.: 549 49 8131
 • mzdová agenda pracovišť 312030, 314010, 315010, 315030, 319810, 319840, 3199*
 • Penzijní připojištění zaměstnanců

Bc. Eva Schneiderová
tel.: 549 49 5862
 • mzdová agenda pracovišť 312040, 313010, 313050, 314070, 315040, 316000
 • Penzijní připojištění

Personalistka projektů OP VVV

Bc. Denisa Kosková

tel.: 54949 4780
kan.: pav. 01/03007, Kotlářská 267/2
 • Správa osobních nákladů na projektech: OP VVV Ecopolaris, OP VVV Rozvoj doktorského studia chemie, OP VVV Výzkumná infrastruktura pro doktorské studium chemie, OP VVV Dlouhodobý výzkum biochemických bariér pro ukládání jaderného odpadu, OP VVV MUNI4Students, OP VVV Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace, OP INTERREG Hydrotermální potenciál oblasti a OP INTERREG Inovativní technologie recyklace.
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 47645 od 16.8.2011