Personální oddělení

Oddělení zajišťuje pro jednotlivá pracoviště:

Personální agendu

 • Personální agenda
 • Agenda OON (dohody mimo pracovní poměr)
 • Čerpání mzdových prostředků na projektech
 • Karty ITIC a zaměstnanecké karty
 • Změněná pracovní schopnost zaměstnanců
 • Docházka
 • Mateřská a rodičovská dovolená
 • Jubilea
 • Nároky na dovolenou
 • Dodatková dovolená
 • Příplatky za škodlivé prostředí
 • Penzijní připojištění zaměstnanců
 • Dělnické mzdy
 • Tvůrčí volno
 • Výběrová řízení akademických a neakademických pracovníků
 • Zaměstnávání cizinců

Mzdovou agendu

 • Mzdová agenda
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Daně
 • Evidenční listy
 • Náhrady nemocenských dávek
 • Mzdová agenda OON
 • Důchody

Vedoucí oddělení

Mgr. Jana Kneblová
tel.: 549 49 1403
 • Metodické řízení personální agendy
 • Aktualizace webových stránek oddělení

Personální referenti

Ing. Marcela Vrzalová
Zástupkyně vedoucí
tel.: 549 49 8328
 • Stravování pro všechna pracoviště Přírodovědecké fakulty.
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav chemie (313010) bez agendy DPP, DPČ
  • Ústav biochemie (313050)
  • RECETOX (313060) bez agendy DPP, DPČ

Ing. Soňa Marčíková
tel.: 549 49 4861
personální agenda pracovišť:
 • Ústav matematiky a statistiky (311010)
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek (312020)
 • Ústav antropologie (314070)
 • Ústav geologických věd (315010)

Eva Pavlíková
tel.: 549 49 6422
 • Stravování pro všechna pracoviště Přírodovědecké fakulty.
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav fyzikální elektroniky (312030) bez agendy DPP, DPČ
  • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky (312040)
  • Ústav fyziky Země (315040)
  • Ústav geografických věd (315030)
  • Botanická zahrada (319810)
  • Ústřední knihovna (319840)
  • Děkanát (3199*)

Mgr. Markéta Malečková

tel.: 54949 3653
kan.: bud. A17/407, Kamenice 753/5
 • Personální agenda Ústavu experimentální biologie (314010).

Ing. Jana Vyskočilová

tel.: 54949 5185
kan.: bud. A17/407, Kamenice 753/5
 • Personální agenda pracovišť:
  • Ústav botaniky a zoologie (314020) bez agendy DPP, DPČ
  • NCBR (316000)

Ing. Martina Fňukalová

tel.: 54949 5504
 • část personální agendy Ústavu experimentální biologie (314010)

Mzdové účetní

Bc. Eva Matoušková
tel.: 549 49 7313
 • mzdová agenda pracovišť 311010, 312020, 314020, 313060
 • Penzijní připojištění zaměstnanců

Eva Šťastníková
tel.: 549 49 8131
 • mzdová agenda pracovišť 312030, 314010, 315010, 315030, 319810, 319840, 3199*
 • Penzijní připojištění zaměstnanců

Bc. Eva Schneiderová
tel.: 549 49 5862
 • mzdová agenda pracovišť 312040, 313010, 313050, 314070, 315040, 316000
 • Penzijní připojištění

Personalistka projektů OP VVV

Bc. Radim Brančík
tel.: 549 49 3761
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV

Bc. Denisa Kosková

tel.: 54949 4780
kan.: pav. 01/02020, Kotlářská 267/2
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV

Ing. Eva Žufanová
tel.: 549 49 3437
 • personální agenda spojená s projekty OP VVV


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 48161 od 16.8.2011