Stipendijní pobyty a stáže

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
V tomto programu jsou zapojeny země Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo.
CEEPUS je určen pro studenty bakalářského studia od ukončeného druhého semestru, postgraduální /magisterské studenty a pedagogy vysokých škol.
Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo i individuálně jako tzv. freemover.
Na Přírodovědecké fakultě MU jsou v programu CEEPUS zapojeny dva ústavy – Ústav geologických věd a Ústav fyzikální elektroniky.

Kontaktními osobami na fakultě jsou:

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. / Ústav geologických věd
Tel.: 549 49 5559
Fax: 541 21 1214
E-mail:

prof. RNDr. David Trunec, CSc. / Ústav fyzikální elektroniky
Tel.: 532 14 6272
Fax: 541 21 1214
E-mail:

Veškeré další informace týkající se CEEPUS programu najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5623 od 2.9.2011