Stipendijní pobyty a stáže

DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou studentů pracovníků na poli vědy. Programy DAAD můžeme přiřadit k 5 cílům:
 • Stipendia pro uchazeče ze zahraničí – podpora mladých elitních studentů a pracovníků během působení na německých VŠ a výzkumných institutech
 • Stipendia pro německé uchazeče – podpora německých vedoucích pracovníků během studia a výzkumu v zahraničí
 • Internacionalizace německých VŠ – zvýšení atraktivity německých VŠ a výzkumných institutů pro studenty a vědce ze zahraničí
 • Podpora germanistiky a německého jazyka v zahraničí
 • Spolupráce při rozvíjení vzdělání s rozvojovými zeměmi

DAAD v České republice

 • Individuální podpora českým studentům a vědcům (stipendijní programy)
  Uchazečům z České republiky bylo v roce 2004 uděleno 124 stipendií.
 • Podpora institucí (programy pro vysoké školy a vědecká pracoviště)
 • Podpora německého jazyka a germanistiky (programy pro lektory a docenty)
 • Informační a poradenská činnost o možnostech studia a výzkumu v Německu

Stipendijní programy DAAD pro Českou republiku

 • Stipendium umožňující účast na letním kurzu na vysoké škole v Německu
 • Praktikantská místa pro zahraniční studenty přírodních nebo inženýrských oborů a zemědělství a lesnictví
 • Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa
  Termíny přihlášek: 1.11. pro cesty v termínu 1.3. - 31.5., 1.2. pro cesty v termínu 1.6. - 31.8., 1.5. pro cesty v termínu 1.9. - 28.2.
 • Studijní praxe skupin zahraničních studentů v Německu
  Termíny odevzdání žádostí: 15.11. pro praktika, která začínají v termínu 1.3. - 31.5.; 15.2. pro praktika, která začínají v termínu 1.6. - 31.8.; 15.5. pro praktika, která začínají v termínu 1.9. - 28.2.
 • Stipendia Mummertových na studium technických a ekonomických oborů
 • Stipendia pro absolventy všech vědních oborů
 • Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
 • Leibnizova stipendia pro doktorandy a postdoktorandy - přihlášky 1.12.
 • Helmholtzova stipendia pro doktorandy a postdoktorandy - přihlášky do 1.12.
 • Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
Aktuální stipendia

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5641 od 2.9.2011