Stipendijní pobyty a stáže

FULBRIGHT

Stipendia, poradenství a testy pro zájemce o studium, výzkum a výuku v USA

Mezivládní organizace pro podporu vzdělávacích výměn mezi USA a ČR

Kdo byl J.W. Fulbright ?

James William Fulbright (1905-1995) byl jedním z nejznámějších a nejvlivnějších amerických senátorů. Tento dlouholetý člen Senátního výboru pro zahraniční vztahy se zasloužil o přijetí zákona o americkém vládním stipendijním programu, který od té doby nese jeho jméno. První účastníci programu odjeli do zahraničí v roce 1948. Tento program má dodnes výjimečný dopad na celý svět. Mnoho Fulbrightových stipendistů významně přispělo k rozvoji svých zemí a k celkovému prohloubení vzájemného porozumění.

Vznik a cíle:

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Cílem naší činnosti je podpora vzájemného porozumění mezi USA a ČR prostřednictvím výše uvedených výměn.

Správa stipendijních programů

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je administrace stipendií a grantů Fulbrightova a některých dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA. Správa programů zahrnuje jak aktivity spojené s přihlašováním, výběrovým řízením a pobytem v USA pro české občany, tak péči o americké stipendisty pobývající v rámci programu v České republice.

Informace o možnostech vzdělávacích výměn s USA

Fulbrightova komise je hlavním zdrojem komplexních, nezkreslených a aktuálních informací o možnostech studia, výzkumu a výuky v USA, včetně informací o potřebných zkouškách.

Financování programu

Na financování Fulbrightova programu a práce komise se spolupodílí vlády Spojených států a České republiky. Vláda USA přispívá asi 65 procenty z celkového rozpočtu, vláda ČR asi 35 procent.

KONTAKTY:

Adresa: Komise J.W. Fulbrighta,

Táboritská 23

130 87 Praha 3

Bližší informace získáte na tel. 222 718 452

e-mail:

nebo na stránkách www.fulbright.cz

Poradenské centrum Fulbrightovy komise pro zájemce o studium v USA

Bezplatné poradenství a informace:

Poradenské centrum Fulbrighotovy komise patřící do sítě Education USA amerického ministerstva zahraničí poskytuje přesné, ucelené, aktuální a nezávislé informace o možnostech studia v USA všem zájemcům, a to zcela zdarma.

Informace a příprava na americké přijímací zkoušky:

V poradenském centru najdou zájemci o studium v USA informace a přípravné materiály pro nejobvyklejší americké přijímací a jazykové testy SAT a TOEFL.

Přednášky a semináře o studiu v USA

Poradenské centrum pořádá pravidelné úvodní semináře o možnostech studia v USA. Semináře pro středoškoláky se konají vždy první čtvrtek v měsíci. Přednášku můžeme uspořádat také přímo u vás!

KONTAKTY:

Adresa: Komise J.W. Fulbrighta

Hotel Olšanka - druhé patro, pravé křídlo

Táboritská 23

130 87 Praha 3

Spojení tramvají č. 5,9 a 26 autobusem č. 136 do zastávky Olšanské náměstí.

Otevírací doba Pondělí 10-16 Úterý 10-18 Čtvrtek 10-16

E-mailová skupina Study-X (E-mailová skupina Study-X slouží k distribuci aktuálních nabídek stipendií, programů a akcí pro zájemce o studium v USA.)

Study-X najdete na adrese http://groups.yahoo.com/group/study-X.

Bližší informace získáte u Jakuba Tesaře, tel. 222 718 452, linka 24

e-mail:

nebo na stránkách www.fulbright.cz


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5833 od 2.9.2011