Stipendijní pobyty a stáže

OBOROVÍ KOORDINÁTOŘI

Na každém ústavu je jedna osoba, která má na starosti uznávání stáží studentů daného ústavu. Jedná se o tyto tzv. oborové koordinátory, tedy osoby pověřené podle ustanovení čl. 3 odst. 4 a čl. 7 odst. 4 Směrnice MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 9. 2011):

Ústav experimentální biologie - doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Mgr. Soňa Hroudová
Ústav antropologie - Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav chemie - doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
Ústav biochemie - doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
NCBR - Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
RECETOX - doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Ústav geologických věd - doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Geografický ústav - Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - RNDr. Jan Janík, Ph.D.
CEITEC - Olga Křížová

Přehled institucí, s kterými mají ústavy uzavřené svoje erasmus smlouvy, najdete zde.
Tito oboroví koordinátoři potvrzují nejen Learning Agreement za svoji bilatelární smlouvu uzavřenou
v rámci programu Erasmus, ale jakýkoliv výjezd studenta daného ústavu.

V případě výjezdů na pracovní stáž se postupuje stejně, jen se vyplňuje formulář Training Agreement. Student si po návratu ze stáže požádá prostřednictvím IS o uznání předmětu XD110 Zahraniční pracovní pobyt (s uvedením konkrétního pracoviště v závorce), viz uznávání stáží.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6279 od 3.5.2012