Právník

Ing. Mgr. Vlastimil Slovák
tel.: 549 49 5575

budova 8, kancelář 04013
  • organizace fakulty (tvorba vnitřních norem, konzultace o pravomocích fakulty)
  • pracovněprávní záležitosti (konzultace, pracovní smlouvy)
  • duševní vlastnictví (licenční smlouvy, autorské právo)
  • studijní záležitosti
  • podpora projektů (konsorciální a partnerské smlouvy, smlouvy o využití výsledků projektu)
  • smlouvy s průmyslovými partnery a jinými subjekty
  • veřejné zakázky (DNS, správa VZ, konzultace)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 15938 od 13.9.2011