Uchazeči o bakalářské studium

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že do 28. února 2019 přijímá přihlášky k bakalářskému studiu ve studijních oborech věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geologických a geografických pro akademický rok 2019/2020.

Podmínkou přijetí je řádné ukončení středoškolského studia zakončené maturitou. Výběr uchazečů bude proveden na základě výsledku přijímacího řízení.

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, fyzické osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zašlou doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 340705 od 29.7.2011