Uchazeči o bakalářské studium

10 důvodů, proč se hlásit na Přírodovědeckou fakultu MU

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geografických a geologických.

Koncepce studia je třístupňová (bakalářské – magisterské - doktorské). Bakalářské programy jsou určeny maturantům. O studium v magisterských programech se mohou ucházet absolventi bakalářského studia, doktorské studium je určeno absolventům programů magisterských.

Vzdělávání zaměřené na získání primární vysokoškolské kvalifikace se uskutečňuje prostřednictvím bakalářských a magisterských studijních programů. Jejich úspěšné absolvování je završeno udělením akademického titulu „bakalář" (Bc.), resp. „magistr" (Mgr.).

Absolvent bakalářského studia může přejít do praxe nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Studium je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků v daném oboru, nebo jako sdružené (dvouoborové) studium, směřující k získání kvalifikace učitele. Plnou kvalifikaci pro výkon učitelského povolání získávají absolventi "Učitelství matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo geografie a kartografie pro střední školy". Pro studium učitelství jsou uchazeči připravováni v bakalářských programech zaměřených na vzdělávání.

PROČ STUDOVAT NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ MU?

 1. Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní
  Přírodovědecká fakulta MU připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.
 2. Nabízíme 20 bakalářských a 32 magisterských studijních programů v oblasti biologie, fyziky, geografie, geologie, chemie nebo matematiky.
 3. Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení
  Protože víme, že u přijímaček máme jen omezené možnosti poznat schopnosti studentů, nejsou přijímačky k nám příliš obtížné. Na našem webu si přijímací testy můžete vyzkoušet a také zde najdete výsledky přijímacího řízení z loňska.
 4. Nově možnost výběru přijímací zkoušky z TSP nebo odborného testu u některých programů.
 5. Studium v nejmodernějším akademickém areálu ve střední Evropě
  Studentům nabízíme perfektně vybavené učebny, laboratoře a knihovny. Naši fakultu si můžete projít v 3D prohlídce Google View i na našem Facebooku.
 6. Přímý kontakt s výzkumem a profesní praxí v průběhu studia
  Studenti mají mnoho příležitostí, jak se zapojit do výzkumných a vývojových projektů našich mezinárodně uznávaných týmů.
 7. Diplomové a bakalářské práce lze psát ve spolupráci s průmyslovými podniky a firmami
 8. Podporujeme studenty ze Slovenska
  Studentům ze Slovenska nabízíme termín pro TSP v Bratislavě a dalších slovenských městech, možnost psát závěrečné práce ve většině programů slovensky a také nabídku ubytování na kolejích.
 9. Vypisujeme stipendijní programy prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, výzkumné a reprezentační činnosti.
  Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc vědců nebo Dětská univerzita.
 10. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce i ve výzkumné sféře je vynikající
  Zajímá vás, jak vnímají své šance uplatnění naši současní studenti a začínající vědci? Podívejte se do publikace Rozhovorů se studenty a vědci naší fakulty, najdete ji na našem webu v propagačních materiálech v sekci „O fakultě“.


Fotografie: Oliver Staša


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7479 od 29.5.2017