Uchazeči o bakalářské studium

Dny otevřených dveří

 • v sobotu 26. ledna 2019
 • v úterý 29. ledna 2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě MUNI.

Areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5

Ekologická a evoluční biologie

9:00 výukový pavilon A11, místnost 306
Zahájení, informace o studiu, programech a přijímacím řízení – společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 výukový pavilon 11, místnost 335
Prezentace ÚBZ (Ústav botaniky a zoologie) – programů Ekologická a evoluční biologie a Biologie se zaměřením na vzdělávání, informace o pracovištích ÚBZ

11:00 prohlídka ÚBZ – po skupinách, sraz na prohlídku v posluchárně 335, zájemci si mohou prohlédnout: výukové prostory (Zoologické praktikum, Botanické praktikum, popř. herbář) a laboratoře (parazitologie)

Antropologie

9:00 výukový pavilon A11, místnost 306
Zahájení, informace o studiu, programech a přijímacím řízení – společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 výukový pavilon A11, koridor
Zájemci o studijní program Antropologie se na stánku v koridoru kampusu budou moci seznámit s tradičními i moderními přístupy v antropologickém výzkumu a samozřejmě s náplní integrální výuky antropologie, studijní praxe, studentských prací atd.

Účastníci si budou moci prohlédnout práci s 3D modely částí lidského těla či vzácných kulturních artefaktů ve virtuálním prostředí a jejich zpětný přenos do fyzické podoby pomocí 3D tisku. Dále budou mít možnost zhodnocení množství tuku v těle či sílu stisku. Také se budou moci seznámit s výsledky publikačních aktivit Ústavu antropologie.

Experimentální biologie

9:00 výukový pavilon A11, místnost 306
Zahájení, informace o studiu, programech a přijímacím řízení – společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii.

10.00 výukový pavilon A11, koridor
Prezentace studijních programů Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Experimentální biologie se specializacemi, propagační materiály, komunikace s uchazeči

Matematická biologie a biomedicína

9:00 výukový pavilon A11, místnost 306
Zahájení, informace o studiu, programech a přijímacím řízení – společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii.

10.30 výukový pavilon A11, místnost 205
Prezentace studijního programu Matematická biologie a biomedicína (představení nového akreditovaného bakalářského programu); informace o podmínkách a podobě přijímacího řízení i o možnostech navazujícího magisterského studia).

Stánek v 3.p. koridoru A11: Setkání se současnými studenty s možností pohovořit o kladech i úskalích studia.

Chemie

9:30 výukový pavilon A11, místnost 205
Prezentace studijních programů Chemie se specializacemi Biofyzikální chemie a Analytický chemik – manažer, Učitelství chemie a Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování.

Zájemcům o studium bude představen nově akreditovaný bakalářský program Chemie včetně jeho specializací Biofyzikální chemie a Analytický chemik – manažer chemické laboratoře, dále program Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování a program Chemie se zaměřením na vzdělávání. Zájemci získají informaci o podmínkách a podobě přijímacího řízení i o možnostech navazujícího magisterského studia. Po úvodní prezentaci rádi provedeme zájemce po výukových i výzkumných laboratořích Ústavu chemie, kde budou moci nahlédnout pod pokličku tradičních i moderních disciplín, jako jsou nanotechnologie, supramolekulární či medicinální chemie, setkat se se současnými studenty a pohovořit s nimi o kladech i úskalích studia odborných i učitelských disciplín.

Životní prostředí a zdraví

9:00 výukový pavilon A11, místnost 306
Zahájení, informace o studiu, programech a přijímacím řízení – společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii.

10.30 výukový pavilon A11, místnost 205
Prezentace studijního programu Životní prostředí a zdraví (představení nového akreditovaného bakalářského programu Životní prostředí a zdraví; informace o podmínkách a podobě přijímacího řízení i o možnostech navazujícího magisterského studia).

Stánek v 3.p. koridoru A11: Setkání se současnými studenty s možností pohovořit o kladech i úskalích studia.

Možnost exkurze: Rádi provedeme zájemce po výukových i výzkumných laboratořích Centra RECETOX.

Biochemie

11:00 výukový pavilon A11, místnost 205
Prezentace studijního programu Biochemie včetně jeho specializací Aplikovaná biochemie, Biochemie a Bioinformatika.

V rámci Dne otevřených dveří bude představen nově akreditovaný bakalářský program Biochemie, jehož součástí jsou specializace Biochemie, Aplikovaná biochemie a Bioinformatika. Zároveň zazní informace o možnostech studia v navazujících magisterských programech biochemie. Jedná se o program Biochemie, jehož součástí jsou specializace Biochemie, Analytická biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a Proteomika a Bioinformatika. Samostatným programem je Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik, jehož absolvent získá statut „Zdravotnický pracovník“.

Po úvodní prezentaci rádi provedeme eventuální zájemce po výukových i výzkumných laboratořích Ústavu biochemie.

Areál Kotlářská 2

Geografie a kartografie

9:00 a 11:00 budova 5, posluchárna Z3

prezentace všech studijních programů Geografie a kartografie a Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání.

Program:

 1. Organizace studia na Přírodovědecké fakultě MU
 2. Studijní programy a specializace, jejich charakteristika
 3. Jak probíhá studium na Geografickém ústavu PřF MU
 4. Uplatnění absolventů geografie a kartografie v praxi
 5. Přijímací řízení 2019 včetně příkladů otázek pro přijímací test z Geografie
 6. Společná návštěva mapovny a Ústřední knihovny – části věd o Zemi

Geologie

9:00 a 11:00 budova 3, posluchárna G1
Informace o možnostech studia Geologie

Prohlídka paleontologických a mineralogických sbírek,  prohlídka laboratoří, Ramanova spektroskopie, Geochemická laboratoř/hydrogeologický vrt, 3D modelování ložisek nerostných surovin, v úterý navíc prohlídka optické laboratoře

Matematika

9:00 a 11:00 budova 8, posluchárna M1
Uchazeči budou seznámeni s nabídkou u studijních programů a specializací a s tím, jaké uplatnění na trhu práce mohou absolventi očekávat. Dále budou seznámeni s informacemi o přijímacím řízení i o průběhu samotného studia. Bude dán také prostor pro zodpovězení veškerých dotazů souvisejících se studiem. Rovněž budou představeny různá odvětví matematiky, která mají v současném světě významné aplikace.

Fyzika

9:00 a 11:00 budova 6, posluchárna F1
Série popularizačních přednášek, pokrývajících vybraná aktuální výzkumná témata jednotlivých  fyzikálních ústavů

 • nanotechnologie
 • biofyzika
 • astrofyzika

Vybraná témata dávají nahlédnout do oblastí, ve kterých studenti budou moci zpracovávat své bakalářské a diplomové práce. Součásti přednáškového cyklu bude i prezentace přibližující strukturu oborů, obecnou organizaci studia a přijímací řízení zvlášť.

Pro zájemce bude připravena prohlídka laboratoří jednotlivých ústavů:

 • čisté prostory pro polovidičový průmysl,
 • plazmochemická laboratoř,
 • elekotronový mikroskop,
 • laboratoř magnetronového naprašování

a nebude chybět tradiční doktorandský showroom a malé překvapení.

NOVÉ: Speciální pozornost bude věnována čerstvě akreditovanému studijnímu oboru Radiologická fyzika a jeho návaznosti na bakalářské studium fyziky.

Botanická zahrada a Ústřední knihovna PřF MU

Během celého dne bude možnost navštívení Botanické zahrady naší fakulty v areálu Kotlářská. Prohlídka je vhodná nejen pro zájemce o studium, ale také pro doprovod.

Více informací naleznete na těchto stránkách: http://www1.sci.muni.cz/bot_zahr/index.php/cs-CZ/.

Stejně tak bude otevřena k nahlédnutí i Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU. Určitě využijte příležitost k návštěvě. 

Obrazová galerie ze dne otevřených dveří leden 2017


Vchod do univerzitního kampusu Bohunice.
Parčík před děkanátem v areálu Kotlářská.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 51026 od 22.10.2015