Uchazeči o bakalářské studium

Nabízené studijní programy v bakalářském studiu

Následující tabulky obsahují bakalářské studijní programy, k jejichž studiu lze v akademickém roce 2019/2020 podat přihlášku.

Bakalářské studijní programy a specializace
(pro maturanty)

Program

Specializace

Forma

Přijímací zkouška

Matematika

Finanční a pojistná matematika

P

TSP

Modelování a výpočty

P

TSP

Obecná matematika

P

TSP

Statistika a analýza dat

P

TSP

Matematika + Ekonomie

P

TSP

Fyzika

Astrofyzika

P

TSP nebo OT nebo obojí

Biofyzika

P

TSP nebo OT nebo obojí

Fyzika

P

TSP nebo OT nebo obojí

Fyzika -
nanotechnologie

Fyzika - nanotechnologie

P, K

TSP nebo OT nebo obojí

Biochemie

Aplikovaná biochemie

P

TSP

Biochemie

P

TSP

Bioinformatika

P

TSP

Chemie (specializace se volí po 2. semestru)

Chemie

P

TSP nebo OT nebo obojí

Analytický chemik – manažer chemické laboratoře

P

Biofyzikální chemie

P

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

P

TSP nebo OT nebo obojí

Životní prostředí a zdraví

Životní prostředí a zdraví

P

TSP

Experimentální a molekulární biologie

Experimentální biologie rostlin

P

TSP a biologie se
základy chemie

Experimentální biologie živočichů a imunologie

P

Mikrobiologie

P

Biologie člověka

P

Molekulární biologie a genetika

P

Lékařská
genetika
a molekulární diagnostika

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

P

TSP a biologie se
základy chemie

Matematická biologie
a biomedicína

Biomedicínská bioinformatika

P

TSP

Epidemiologie a modelování

P

TSP

Ekologická
a evoluční
biologie

Ekologická a evoluční biologie  

P

TSP

Aplikovaná a environmentální geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

P, K

TSP nebo OT nebo obojí 

Geologie

Geologie

P, K

TSP nebo OT nebo obojí

Geologie základní + Anglický jazyk a literatura

P

TSP a angličtina

Geologie základní + Archeologie

P

archeologie

Geografie a kartografie

Geografická kartografie a geoinformatika

P

TSP nebo OT nebo obojí

Geoinformatika a regionální rozvoj

P

TSP nebo OT nebo obojí

Geoinformatika a trvalá udržitelnost

P

TSP nebo OT nebo obojí

Fyzická geografie

P

TSP nebo OT nebo obojí

Sociální geografie

P

TSP nebo OT nebo obojí

Antropologie

Antropologie

P

TSP a biologie se
základy historie
a společenských věd

 

 Bakalářské studijní programy se zaměřením na vzdělávání
(pro maturanty)

Program

Studijní plán

Forma

Přijímací zkouška

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Informatika ve vzdělávání

P

TSP

 

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Anglický jazyk a literatura

P

TSP a angličtina

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Český jazyk a literatura

P

TSP

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

P

TSP a hudební výchova
(včetně talent. zkoušky)

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

P

TSP a výtvarná výchova (včetně talent. zkoušky)

Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Tělesná výchova a sport

P

TSP a tělesná výchova
(včetně talent. zkoušky)

Fyzika se
zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
+ Matematika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
+ Chemie se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
+ Informatika ve vzdělávání

P

TSP

Fyzika se zaměřením na vzdělávání
+ Tělesná výchova a sport

P

TSP a tělesná výchova
(včetně talent. zkoušky)

Chemie se
zaměřením na vzdělávání

Chemie se zaměřením na vzdělávání
+ Biologie se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Chemie se zaměřením na vzdělávání
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Chemie se zaměřením na vzdělávání
+ Matematika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie se zaměřením na vzdělávání
+ Matematika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Biologie se zaměřením na vzdělávání
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Biologie se zaměřením na vzdělávání
+ Fyzika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
+ Anglický jazyk a literatura

P

TSP a angličtina

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
+ Český jazyk a literatura

P

TSP

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
+ Historie

P

TSP a historie

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
+ Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

P

TSP

TSP = Test studijních předpokladů, OT = odborný test, P = prezenční forma studia, K = kombinovaná forma studia

Kombinace s anglickým jazykem, českým jazykem a literaturou, archeologií, historií, hudební výchovou, speciální pedagogikou, výtvarnou výchovou, ekonomií, informatikou a oborem animátor pohybových aktivit jsou zajišťovány v rámci mezifakultního studia s Filozofickou fakultou, Pedagogickou fakultou, Ekonomicko-správní fakultou, Fakultou informatiky a Fakultou sportovních studií.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12161 od 4.10.2018