Uchazeči o bakalářské studium

Přihláška - termíny

V akademickém roce 2019/2020 přijímá Přírodovědecká fakulta MU maturanty výhradně do bakalářských studijních programů.

Na každý program je třeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu může uchazeč volit maximálně 3 specializace. Poplatek za přijímací řízení je nutno uhradit za každou podanou přihlášku. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně podaná přihláška, dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímací zkoušky, pokud uchazeči nebude prominuta.

Podávání přihlášek: 1. 11. 2018 – 28. 2. 2019
Na adrese: e-přihláška
Termín testu studijních předpokladů:
  • 27. a 28. 4. 2019 - Brno a další města v Česku a na Slovensku
Termín odborného testu:
  • 27. 4. 2019 - pouze v Brně
Manipulační poplatek: 600 Kč
Adresa pro komunikaci s uchazeči:
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577, 549 491 405,
Termín přijímací komise: 17. 5. 2019
Termín odeslání rozhodnutí: 24. 5. 2019
Termín poradní komise rektora: 26. 7. 2019

Uchazeč má možnost si zvolit termín a místo konání Testu studijních předpokladů ve své e-přihlášce podle kapacitních možností. V případě, že uchazeč koná v rámci přijímací zkoušky odborný test na Přírodovědecké fakultě, volí termín 27. 4. 2019 v Brně.

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po oznámení rozhodnutí.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36458 od 17.9.2014