Uchazeči o bakalářské studium

Zápis ke studiu

Uchazeči doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u řádného zápisu. Nezasílejte dříve na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty! V případě konání maturitní zkoušky v opravném termínu v září, může uchazeč požádat o možnost náhradního termínu zápisu ke studiu. Žádost stačí zaslat e-mailem. Žádosti budou posuzovány individuálně.

V případě, že uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí je pro účely zápisu ke studiu nutné dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku. Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde. Výjimku tvoří absolventi slovenských středních škol, kteří předkládají pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia se koná ve dnech 16. - 18. 7. 2019 v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v přízemí v posluchárně Aula, v budově 12. Harmonogram zápisu bude zveřejněn do konce května.

K zápisu si přineste:

  • rozhodnutí o přijetí
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (stačí ověření střední školou) případně rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak
  • občanský průkaz nebo pas
  • psací potřeby

Součástí zápisu je povinné fotografování na průkaz studenta (ISIC kartu) a instruktáž k obsluze Informačního systému MU (IS MU). Focení studentů proběhne na Ústavu výpočetní techniky MUna Komenském nám. 2 v Brně. Instruktáž k IS MU proběhne v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v 1. patře v posluchárně G2, v budově 11.

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete zde.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 23764 od 18.9.2014