Příjímací řízení - navazující magisterské studium

Vyhlášení přijímacího řízení

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oznamuje, že od 1. února do 30. dubna 2019 přijímá přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu akademický rok 2019/2020.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti věd matematických, fyzikálních, chemických, biologických, geografických a geologických. Výuka probíhá v nově zrekonstruovaném historickém areálu s botanickou zahradou na Kotlářské ulici a v nově vybudovaných moderních prostorách univerzitního kampusu se špičkovými biologickými a chemickými laboratořemi v Brně-Bohunicích. Specializované laboratoře a moderní počítačové učebny s rozsáhlým softwarovým vybavením jsou zárukou úspěšné vědecké a výzkumné práce na celosvětové úrovni. Fakulta disponuje moderní fakultní knihovnou v areálu na Kotlářské ulici a v kampusu s rozsáhlými knižními i elektronickými informačními zdroji. Intenzivní vědecká činnost byla oceněna mnohými zahraničními institucemi.

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, fyzické osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zašlou doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky, Komenského nám. 2, 602 00 Brno. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 120611 od 1.9.2011