Profil fakulty

PřF MU je velmi úspěšnou institucí v oblasti získávání dotací přidělených na realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Primárním cílem našich projektů je inovovat studijní programy tak, abychom studenty oborů odborných i těch se zaměřením na vzdělávání lépe připravili na profesní život.

Fyzika

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) získala PřF MU podporu pro 23 projektů, v rámci kterých inovuje studijní programy, výukové materiály i vybavení laboratoří a učeben.

V dalších 8 projektech figuruje fakulta jako partnerský subjekt. Podstatnou část mezi podpořenými projekty tvoří projekty z oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, které se zaměřují na inovace stávajících a tvorbu nových kurzů pro studenty VŠ.

Biologie

Na kvalitu a uplatnitelnost absolventů PřF MU mají pozitivní dopad také čtyři infrastrukturní projekty realizované v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Tyto projekty zaměřené na vybudování nejmodernějších učeben a laboratoří (včetně špičkového přístrojového vybavení) přispívají k rozšíření výzkumných a vývojových kapacit na fakultě a umožňují tak studentům rozvinout svůj potenciál i ve výzkumné sféře.

Fotogalerie:

Marketing a propagační materiály fakulty:


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 51212 od 27.10.2011