Oddělení pro projektovou podporu

AKTION

Kontakt

http://www.muni.cz/people/448530

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podporované aktivity:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;

  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;

  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;

  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;

  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;

  • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;

  • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;

  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;

  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Podrobné informace k podání návrhu najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce. V případě zájmu o podání tohoto projektu informujte s předstihem Ing. Janu Kovaříkovou.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 286 od 30.7.2019