Oddělení pro projektovou podporu

HORIZONT 2020

Kontakt

http://www.muni.cz/people/448530

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Evropská komise zveřejnila v listopadu 2017 Pracovní program 2018-2020. Pracovní programy jednotlivých oblastí jsou zveřejněny zde.

OBECNÉ INFORMACE:

Horizont 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu. Jde o rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014-2020. Celkový rozpočet tohoto programu činní přibližně 70 miliard euro. První výzvy byly vyhlášeny 11. prosince 2013. 

Horizont 2020 má tři hlavní pilíře:

 1. Vynikající věda (Excellent Science) – cílem je podpora excelentního výzkumu a vytvoření podmínek pro jeho provozování. Tato priorita je rozdělena do čtyř velkých oblastí:
  • Evropská výzkumná rada (ERC)
  • Budoucí a vznikající technologie (FET)
  • Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)
  • Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)
 2. Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – cílem je zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím:
  • Průmyslových a průlomových technologií - podporovány budou následující směry:
  • informační a komunikační technologie (ICT)
  • nanotechnologie
  • pokročilé materiály
  • biotechnologie
  • pokročilá výroba a zpracování
  • vesmírné aplikace
  • Snazšího přístupu k rizikovému financování
  • Inovací v malých a středních podnicích (MSP)
 3. Společenské výzvy (Societal Challanges) - cílem této priority je podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů s nimiž se potýká evropská společnost v následujících oblastech:
  • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (welbeing)
  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
  • Bezpečné, čisté a účinné energie
  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny
  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
  • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů

Kromě základních pilířů budou dále financovány:

 • aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)
 • nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (JRC)
 • šíření excelence a podpora účasti (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility)
 • činnosti v aktivitě Věda se společností a pro společnost (budování efektivní spolupráce mezi vědou a společností)
 • EURATOM - program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu

Návrhy projektů je možno podávat pouze do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise. Aktuálně vyhlášené výzvy programu H2020 jsou průběžně publikovány na stránkách Evropské komise.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3005 od 25.6.2018