Oddělení pro projektovou podporu

SoMoPro

Kontakt

http://www.muni.cz/people/448530

tel.: 54949 8781
kan.: pav. 01/01018, Kotlářská 267/2


SoMoPro je regionální grantový program na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji, který financuje Jihomoravský kraj a Evropská komise (program COFUND, Akce Marie Sklodowska-Curie).

Program SoMoPro podporuje pouze přírodovědecké, lékařské a technické obory. Podporované obory jsou definovány Strategií inteligentní specializace Jihomoravského kraje. Výběr samotného tématu vědeckého projektu už je potom na žadateli o grant. Délka projektů je 12-36 měsíců.

Cílem SoMoPro grantů je posílit kvalitu VaV v regionu příchodem excelentních zkušených vědců s delší vědeckou praxí, kteří mohou vést týmy a rozvíjet mladé vědce v regionu, přinést nové znalosti, metody a techniky a přispět tak k rozvoji spolupráce s různými relevantními institucemi. Granty jsou postaveny na vědeckém projektu, na kterém pracuje příchozí vědec s hostitelskou institucí.

 

Základní podmínky pro žadatele:

Žadatel o grant může být jakékoli národnosti a musím mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu na plný úvazek od doby získání vzdělání, které umožňuje přihlásit se k PhD. studiu. K datu uzávěrky výzvy nesmí vykonávat svou hlavní činnost v ČR více než 12 měsíců za poslední 3 roky. Pro vědce po přerušení kariéry platí speciální podmínka - do programu se mohou přihlásit, pokud v ČR nepůsobili za posledních 5 let více než 3 roky.

Podrobné informace o programu naleznete na stránkách JCMM.

Výzvy k podávání projektů do programu SoMoPro:

  • Aktuálně není otevřená žádná výzva.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1026 od 25.6.2018