Publikační činnostDůležité informace pro vkládání výsledků do IS:

Termín pro vložení výsledků k odeslání do RIVu na naší fakultě je: 27.3.2017


Patenty a výsledky aplikovaného výzkumu (zejména výsledky jako poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem a software) je třeba vložit do ISu do 20.3.2017.
  1. Publikace s RIV kódem – do publikace, která již v minulosti do RIV odešla a získala tzv. RIV kód by autor již neměl vstupovat a činit jakékoliv úpravy. Pokud se jedná o důležitou úpravu, která by znamenala získání většího počtu bodů v dalším roce hodnocení, požádá autor o výmaz ID kódu RIV (viz. bod 2.) a znovu publikaci upraví.
  2. Výmaz kódu RIV – výmaz ID kódu RIV se dělá pouze za předpokladů, že autor má nárok na získání bodů nebo lepších bodů za tuto publikaci. Pokud tomu tak je, v seznamu publikací každého autora je pod každou publikací uvedeno Přidat do výběru, po odkliknutí se zobrazí publikace v pravém sloupci, kde pokračujete odkliknutím položky Editovat výsledky. Nyní se dostanete do dané publikace a vedle RIV kódu je uvedeno Požádat referenta o zrušení ID kódu RIVu, po odkliknutí se referentovi odešle automatická zpráva a pokud bude vše v pořádku záznam se vymaže. Publikace zůstane v IS stejná s tím rozdílem, že se odstraní zatržítko Předávat do RIV a autorovi se automaticky zašle email, že RIV kód byl vymazán. Autor tedy do publikace znovu vstoupí a po vykonání patřičných úprav znovu odklikne Předávat do RIV.
  3. Zobrazení nápovědy – při zadávání publikací si, prosím, vždy dejte zobrazit nápovědu, která Vás provede systémem zadávání publikace a objasní Vám některá pole.
  4. Zadávání výsledků souvisejících s ochranou duševního vlastnictví – pokud zadáváte výsledky, které souvisí s ochranou duševního vlastnictví (Patent, Software, atd.) kontaktujte, prosím, naše oddělení, aby byl výsledek zadán správně.

Užitečné rady

  1. Předvyplnění formuláře pro typy výsledků J a D uvedených ve WOS – na začátku strany je v IS uvedena záložka „naplnění formuláře záznamem z WOS“. Po zadání kódu UT WOS se po kliknutí formulář naplní relevantními informacemi, které lze přenést. Zbytek autor doplní sám. Stále platí, že autor je plně zodpovědný za správnost záznamu a všechna načtená pole tedy musí řádně zkontrolovat
  2. Kontrola s WOS pro typy výsledků J a D – při zatržení přenosu do RIV a zvolení správného typu výsledku lze zatrhnout také možnost „kontrolovat záznam vůči WOS“. Kontrola bude možná pouze při vyplnění pole UT WOS a proběhne při ukládání formuláře.
  3. Do hodnocení výsledků druhu B a C vstupují záznamy pouze určitých oborů a každý takový záznam musí mít odevzdaný výtisk do Národní knihovny. Toto pravidlo, platné pouze na knihy vydané na území ČR, bylo v metodice 2013-2015 rozšířeno také o zahraniční publikace. V případě zahraničních publikací je nutné pro účely hodnocení fyzicky odeslat publikace do Národní knihovny do 20.4.2017, aby byly knihy včas katalogizovány. Zásilku je třeba označit, že se jedná o publikaci pro RIV, aby byla vyřízena zrychleně. Bližší informace naleznete zde.

Kontakty:

Ing. Andrea Mikešková
tel.: 549 49 7103

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9403 od 26.10.2011