Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

Podávání přihlášek: 1. 9. 2019 – 30. 9. 2019
Na adrese: e-přihláška
Rigorózní státní zkoušky:
  • 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
Opravné rigorózní státní zkoušky:
  • 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020
Manipulační poplatek: 6000 Kč
Kontakt na studijní oddělení: 549 493 577,

Spolu s průvodkou dodejte na studijní oddělení nejpozději do 30. 9. 2019:

1. úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU po 1. lednu 1998 nemusí kopie dokladů nechávat ověřovat),
2. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění,
3. rigorózní práce ve dvojím vyhotovení v pevné nebo jiné nerozebiratelné vazbě
4. čestné prohlášení, že předkládaná rigorózní práce nebyla použita v jiném řízení o udělení akademického titulu.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU. Uchazeči z jiných fakult obdrží k tomuto účelu přístupové heslo.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36883 od 25.10.2011