Rigorózní řízení

Pokyny a šablony pro rigorózní práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže.

Microsoft Word

Šablona ve formátu *.doc, *.docx, *.dot, *.dotx

LaTeX

Šablona (zde je ukázkový výstup), potřebný stylový soubor, loga a stručný komentář jsou dostupné v jednom balíku (verze 2.1).

V návaznosti na nové opatření děkana, byla vytvořena nová LaTeX šablona. Pro přechod na novou verzi šablony stačí následující:

  • Nahradit soubor sci.muni.thesis.sty novou verzí dostupnou v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip
  • Do složky "loga" nahrát obrázek "MUNI_(black).pdf" ze složky "loga" v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip

O těchto šablonách pro LaTeX můžete diskutovat na diskusním fóru v ISu Zde můžete řešit i konkrétní technické problémy.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8091 od 9.2.2012