Rigorózní řízení

Poplatek za rigorózní řízení

Výše poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Náklady fakulty činí 6000 Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky.
Poplatek je nutné uhradit do konce období pro podání přihlášek k rigoróznímu řízení. Veškeré informace k platbě jsou uvedeny v podané elektronické přihlášce.

Náklady při konání rigorózní zkoušky týkající se studentů, kteří neuspěli u obhajoby rigorózní práce činí 2 000 Kč za nové oponentské posudky.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7433 od 25.10.2011