„Brzy chceme studentům nabídnout nové, prakticky zaměřené studijní programy,“ říká Jaromír Leichmann, děkan PřF MU.

Úvodem

V tomto rozhovoru představuje děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, docent Jaromír Leichmann, plány fakulty pro nejbližší období. Dále hovoří o nově připravovaných studijních oborech, o zapojení fakulty do významných projektů a nakonec také o tom, v čem je práce geologa dobrodružstvím.

docent Jaromír Leichmann

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Masarykově univerzity v Brně a na Univerzitě v Salzburgu. V Ústavu geologických věd na PřF MU se zabývá například využitím katodové luminiscence v geologii, od roku 2010 je v prvé řadě děkanem fakulty.

Autorkou fotografie je Libuše Plchová.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14598 od 4.9.2012