„Výuka v nových prostorách začne v jarním semestru 2013/2014.“ Rozhovor s ředitelem Ústavu botaniky a zoologie, doc. RNDr. Janem Helešicem, Ph.D.

Úvodem

 prof. Helesic
Autorka fotografie: Jana Schenková
Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. absolvoval v roce 1977 obor obecná biologie na Přírodovědecké fakultě MU (PřF MU, tehdejší UJEP). Zpočátku se věnoval potravní ekologii obratlovců se zaměřením na synantropní ptáky. Po zákazu zaměstnávání v rezortu školství a v Akademii věd v roce 1978, pracoval v oboru ekotoxikologie a humánní toxikologie, ochrany a znečišťování vod a přepravy nebezpečných látek v dopravě. V roce 1990 nastoupil jako odborný pracovník na tehdejší Katedru zoologie a ekologie Přírodovědecké fakulty MU. Zde v roce 1996 obhájil doktorát a habilitoval v roce 1999 v oboru hydrobiologie. Na PřF MU působil jako senátor, tajemník a vedoucí sekce biologie, a po vzniku Ústavu botaniky a zoologie (ÚBZ) se v roce 2006 stal jeho prvním ředitelem. Po návratu na univerzitu v roce 1990 se zpočátku věnoval ekotoxikologii a znečišťování životního prostředí perzistentními organickými látkami a kovy. Od roku 1995 se začal naplno věnovat ekologii tekoucích vod, výzkumu hyporeálu a ekologii vodního hmyzu, především pošvatek. V současné době dále rozvíjí výzkum zaměřený na vztahy mezi jedinci a populacemi (např. vliv prostředí a stavu společenstva na jeho prostorové uspořádání) v ekosystému tekoucích vod. Navíc rozšířil aktivity i na výzkum ekologie pramenišť, jako relativně uzavřených a konzervativních systémů. Je ženatý a má dva dospělé syny.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10822 od 4.11.2013