České hlavičky 2015: ocenění získali středoškoláci spolupracující s PřF MU

Brněnské SONO Centrum bylo v pondělí 19.10.2015 dějištěm slavnostního předávání cen České hlavičky 2015. Jak se ukázalo, řadu oceněných středoškoláků pojí s naší fakultou už nyní dobré vztahy, ať již ze soutěží nebo stáží pořádaných pro středoškoláky.

Možnosti odstranění následků historické těžby uranu na území ČR

Cena FUTURA, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, udělovaná za praktické projekty a inovace, letos putuje k Ondřeji Groborzovi z Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Ten se ve své práci věnoval možnostem odstranění následků historické těžby uranu na území ČR a také optimalizaci jeho chemického získávání z vytěžené rudy. Těší nás, že ho tato myšlenka napadla na soutěži Bohatství Země, kterou pro středoškoláky spolupořádá náš Ústav geologických věd, Ústav matematiky a statistiky s Katedrou financí a Katedrou veřejné ekonomie ESF MU.

Dosud nepublikovaný důkaz Velké Fermatovy věty pro n=3

Jak uvedl web Česká hlava, první místo v kategorii INGENIUM, která oceňuje práce z oblasti matematiky, elektrotechniky, informatiky a komunikace, získal Vojtěch Suchánek z Gymnázia Brno (tř. Kpt. Jaroše) za svou matematickou práci s názvem Důkaz Velké Fermatovy věty pro n=3. Ta je jednou z nejslavnějších vět v historii matematiky. Vojtu fascinovala již od útlého věku, proto se rozhodl, že se pokusí o vlastní důkaz pro její specifický exponent, kterému by však mohl porozumět i běžný student. Na důkazu pracoval rok a půl. Využíval postupy, které se naučil na gymnáziu a své kroky porovnával s kroky jiných matematiků. Díky jeho trpělivosti a také spolupráci s akademiky z Masarykovy univerzity se mu podařilo přijít na dosud nepublikovaný důkaz.

Cena za studium proteinu s důležitou funkcí při replikaci DNA

Cenu SANITAS, za projekty z oblasti přírodních věd zabývají lidským zdravím, letos získala Barbora Čechová z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Zabývala se studiem helikázy Rothmund-Thomsonova syndromu, což je protein s důležitou funkcí jak při samotné replikaci DNA, tak i při opravných systémech DNA. Pokud se objeví mutace v genu kódujícím tuto helikázu, projevuje se onemocnění známé jako Rothmund-Thomsonův syndrom. Barbora do laboratoří chodila i přes letní prázdniny a ve škole si zařídila individuální studijní plán. Píle se jí však vyplatila – výsledky její práce se staly součástí vědeckého článku v prestižním mezinárodním impaktovaném časopise DNA Repair. Vynikající mentorkou jí byla naše studentka genomiky a proteomiky, Bc. Hana Sedláčková, laureátka Českých hlaviček z roku 2011.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 7866 od 22.10.2015