„Environmentální vědy ukazují cestu k řešení.“ Rozhovor s bývalým ředitelem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), prof. RNDr. Ivanem Holoubkem, CSc.

Úvodem

 prof. Holoubek

Co byste čtenářům webu naší fakulty rád řekl o vaší dosavadní vědecké kariéře?

Ve svém dosavadním životě jsem prošel několika důležitými křižovatkami. Ještě na základní škole jsem chtěl jít na kuchaře, z čehož mi zůstala vcelku užitečná záliba ve vaření. Po domluvě rodičů jsem se však vydal na dráhu chemickou (vaření jako vaření, říkáte si asi). Další křižovatky už ovlivňovali mí – jak jim s oblibou říkám – Velcí učitelé. Z mnoha pedagogů, od kterých jsem měl kdy v životě možnost se něco naučit, mi nejvíce utkvěly v paměti tři osobnosti, jichž si nesmírně vážím a jejichž odkaz se snažím předávat dál. Prvním Velkým učitelem byl pan prof. Milan Kratochvíl, který působil na Přírodovědecké fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (UJEP, dnešní MU) a přivedl mě k organické chemii. I když jsem pak ryzí organickou chemii tak trochu zradil a začal jsem se věnovat organické chemii v životním prostředí a obecně problémům chemického znečištění životního prostředí. Druhým Velkým učitelem v mém životě byl pan prof. Bedřich Moldan, který přišel s nápadem na stanovení organických látek ve srážkových vodách. Slovo dalo slovo, s jeho pomocí jsem se dostal i k instrumentaci tehdejší brněnské pobočky Ústředního ústavu geologického, a k tématu organických látek v prostředí, které mě pak už neopustilo a stalo se součástí mého života. Moje práce mi následně umožnila stáž ve Finsku, kde jsem potkal třetího Velkého učitele – profesora Jaakka Paasivirtu († 18. 1. 2011) – a pak už se veškeré mé bytí točilo kolem perzistentních organických polutantů (POPs).


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11368 od 26.9.2013