„Vědci se v hloubi duše těší na velké překvapení“, říká prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ředitel Ústavu fyziky kondenzovaných látek PřF MU

Úvodem

prof. Humlíček V tomto rozhovoru začínáme s prezentací fyzikálních ústavů naší fakulty. Rozhovor s prof. Josefem Humlíčkem představuje obor fyziky kondenzovaných látek jako oblast s poměrně velkým potenciálem objevu – velkého vědeckého překvapení. Dočtete se o vánočním objevu tranzistorového efektu coby počátku informačního věku, dále o vlivu nanostrukturování na vlastnosti látek, studiu biofyziky a také o spolupráci ústavu s polovodičovým průmyslem.

V roce 1990 se Josef Humlíček na Přírodovědecké fakultě habilitoval s prací o analýze spektrálních profilů a o čtyři roky později byl jmenován profesorem fyziky pevných látek. Od roku 1991 byl vedoucím Katedry fyziky pevných látek, od změny struktury fakulty je ředitelem Ústavu fyziky kondenzovaných látek. Podílel se na přípravě projektu CEITEC a je vedoucím Výzkumné skupiny Funkční vlastnosti nanostruktur v rámci Centra nanotechnologií a mikrotechnologií CEITEC.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 13211 od 18.12.2012