Rozhovor s děkanem Tomášem Kašparovským

Jaké byly první měsíce ve funkci děkana?

Po pár měsících ve funkci jsme našemu děkanovi položili tři otázky, ze kterých se dozvíte, co ho ve  funkci potěšilo, překvapilo, i pro něj bylo nejtěžším úkolem.

Který úkol byl v začátku vašeho funkčního období nejtěžší?

Nikdy není lehké dělat hned na začátku funkčního období velké systémové změny, ale někdy je to velmi důležité. Podle mne bylo zpočátku nejtěžší vyřešit situaci s pozicí tajemníka. Ten je pro děkana nejbližším spolupracovníkem a navíc řídí veškerou administrativu fakulty, jedná se o klíčovou pozici pro fungování fakulty. Viděl jsem, že u fakulty naší velikosti je v této pozici tlak, který je třeba řešit. Po analýze fungování administrativy fakulty jsem poznal, že je třeba udělat systémovou změnu a napadlo mne povinnosti spojené s výkonem funkce tajemníka rozdělit. A to mezi tajemníka, kterým se stal Roman Čermák, jenž má s touto funkcí dlouholeté zkušenosti z let 2007–2010, a mezi manažera pro vnitřní správu fakulty.

Co vás za první měsíc ve funkci děkana PřF MU nejvíc překvapilo?

Pozitivně mě překvapilo to, že akademická obec vnímá změny, které jsem provedl, jako dobré. Čekal jsem víc odporu. Překvapilo mě například, že většina lidí chápe, že je třeba posílit public relation a zviditelnit se na veřejnosti. Což nebylo v minulosti dostatečné. Čekal jsem, že řeknou, že to jsou vyhozené peníze, a to jsem zatím neslyšel. Z prezentace fakulty se tak stala jasná priorita, do které musíme investovat více prostředků finančních i lidských. Proto vznikne PR oddělení, kde momentálně pracují tři manažerky na 2,5 úvazku. Zuzana Jayasundera bude vedoucí oddělení a bude se věnovat zejména přípravě tištěných brožur a publikací, Lenka Jaskowiecová má na starosti elektronická média, přípravu nového webu a Facebook a Gabriela Dudová má v kompetenci marketing, práci se sponzory i partnery a organizaci akcí, jako je Noc vědců, Dětská univerzita nebo Campus Day.

Co Vám za první měsíc ve funkci udělalo radost?

Mám tu výhodu, že můj předchůdce mi nechal fakultu ve výborném stavu. A nechal mi jak se říká „plnou kasu“. Já budu do jisté míry sbírat plody ovoce, které on zasadil. Velkou radost mám ze sestavení týmu proděkanů, který je na stejné myšlenkové vlně jako já. Rozumíme si v tom, co chceme, a chceme udělat maximum, abychom to dokázali. Mám v týmu zkušené bývalé děkany Jaromíra Leichmanna, nyní proděkana pro rozvoj a kvalitu; a Milana Gelnara, který byl děkanem v letech 2003–2010 a v posledních letech i nyní se stará o vnější vztahy a marketing fakulty. Pak je tu z bývalého vedení zkušený proděkan pro studium, Zdeněk Bochníček a proděkan pro informační systémy a ekonomiku Roman Hilschera, který je představitelem mladší generace. Novými a mladšími tvářemi ve vedení fakulty jsem já a Luděk Bláha, který je proděkanem pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium. Nejvíc mě překvapilo, že mě dva bývalí děkani nementorují, ale naopak vždy přispěchají ve vhodný okamžik s dobrou radou. Ani jeden se nechová jako by říkal: „Hele mladej, ty seš nějakej moc chytrej.“ Je riziko mít v týmu lidi, kteří byli ve vůdčí roli, a teď je tam někdo místo nich. Spousta lidí by to nesneslo. Oni se mnou sdílí svoje zkušenosti, ale nenutí mě se rozhodnout podle nich. Zkušenosti bývalých děkanů jsou velmi cenné.  Zkušenosti si nelze koupit, ale můžete je sbírat a můžete z nich čerpat. Není pak třeba se vší silou probourávat do otevřených dveří. Bývalí děkani mi řeknou, jak se věci dělaly v minulosti, co se povedlo či nepovedlo, já si to promyslím, a rozhodnu se podle svého nejlepšího uvážení. Ve staronovém vedení tedy panuje dělná atmosféra: Máme společný cíl, pojďme ho splnit. A to je největší radost, kterou v počátečním období ve funkci prožívám.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Jayasundera


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3792 od 3.5.2018