„Organická syntéza je uměním tvorby užitečných molekul,“ říká Mgr. Lukáš Maier, držitel Ceny Jean-Marie Lehna za chemii

Úvodem

Mgr. Lukáš Maier
Mgr. Lukáš Maier

V současné době jsem doktorským studentem organické chemie PřF MU. V rámci bakalářského a magisterského studia jsem se věnoval přírodním látkám a studiu jejich struktury pomocí NMR. Poté jsem se rozhodl trochu změnit pole působnosti ve snaze zvýšit svou atraktivitu na pracovním trhu a začít se plně věnovat organické syntéze. Stal jsem se součástí tehdy nově vzniklé skupiny medicinální chemie pod vedením Mgr. Kamila Parucha, PhD.

Nutno však říci, že s předchozím školitelem stále spolupracuji. Domnívám se, že by student měl mít možnost během svého studia pracovat na rozdílných projektech, aby získal co nejvíce zkušeností a rozhled a také cenné kontakty.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11282 od 28.8.2013